afsige

afsige
{{stl_39}}afsige{{/stl_39}}{{stl_4}} ['ɑŭsiːˀə]{{/stl_4}}{{stl_7}} absagen;{{/stl_7}}{{stl_42}} Zeitung{{/stl_42}}{{stl_7}} abbestellen;{{/stl_7}}{{stl_42}} Urteil{{/stl_42}}{{stl_7}} aussprechen, verkünden{{/stl_7}}

Dansk-tysk Ordbog. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • afsige — af|si|ge vb., r, afsagde, afsagt; Østre Landsret afsiger dom på onsdag …   Dansk ordbog

  • Absolvere — Frikende, afslutte (eksamen), slutte, beslutte, afsige dom, give syndsforladelse …   Danske encyklopædi

  • Fredningsnævn — Offentligt organ, der er nedsat i hvert amt og blandt andet har til opgave at afsige kendelser i fredningssager …   Danske encyklopædi

  • domfælde — dom|fæl|de vb., r, domfældte, domfældt (afsige dom) …   Dansk ordbog

  • dødsdom — døds|dom sb., men, me, mene; afsige dødsdom …   Dansk ordbog

  • kendelse — ken|del|se sb., n, r, rne; afsige en kendelse …   Dansk ordbog

  • pådømme — på|døm|me vb., r, pådømte, pådømt (afsige dom); pådømme en sag …   Dansk ordbog

  • påkende — på|ken|de vb., r, påkendte, påkendt (afsige dom el. kendelse) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”